• دوشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۹ -
  • 25/05/2020

نیکزادی پناه نماینده مردم بم در مجلس،خبر داد

نابودی ۷۰ درصدی محصول خرما با بروز بیماری خشکیدگی

نماینده مردم بم در مجلس دهم با بیان اینکه نابودی ۷۰ درصدی خرما با بروز بیماری خشکیدگی کشاورزان را به شدت نگران کرده است،گفت:ستاد بحران به داد کشاورزان برسد.

 حبیب الله نیکزادی پناه  درباره وضعیت عارضه خشکیدگی خوشه خرما در بم گفت:خشکیدگی خوشه خرما امسال کشاورزان را به شدت نگران کرده زیرا در برخی از اراضی کشاورزی در حوزه انتخابیه تا حدود 60الی 70درصد محصول خرما از بین رفته است.

بیمه کشاورزی و  هیئت دولت  به داد  نخل داران بمی برسند

 نماینده مردم  بم در  مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بیمه کشاورزی و  هیئت دولت به داد  نخل داران بمی برسند، تصریح کرد: شرایط تولید خرما با توجه خشکیدگی  خوشه خرما جدی است بنابراین الزامی است که ستاد بحران به این پدیده غیر مترقبه ورود قاطعانه بکند.

 کشاورزان توان پرداخت وام های بانکی با تخریب 70درصدی  خرما را  ندارند

 وی ادامه داد:امسال اگر ستاد بحران،تهمیداتی برای نخل داران  خرما  در  حوزه انتخابیه  را  در دستور کار قرار ندهند ،بطور مسلم بسیاری از نخل داران توان پرداخت قسط‌های وام های بانکی را که در  جریان تولید، اخذ کرده اند را نخواهدداشت.

 نماینده مردم بم در  مجلس  افزود: الزام  بازپرداخت وام های بانکی می بایست در شرایطی که 70درصد تولیدات کشاورزان بر اثر خشکیدگی خوشه خرما تخریب شده است تمدید شود بنابراین الزامی است که وزارت کشاورزی و ستاد بحران با همفکری جدی به داد نخل داران برسند و این در حالی است که بطور  حتم با این شرایط با کاهش چشمگیر حجم تولید خرما  در بم روبرو  می شویم.

 نیکزادی پناه افزود: بیماری خشکیدگی خرما  امسال موجب شده است که به شدت  میزان حجم تولید خرما  در بم با کاهش روبرو شود و از  همین رو نباید با عدم حمایت از  کشاورزان بویژه در  حوادث غیرمترقبه انگیزه کشاورزان را برای ماندگاری در  چرخه تولید را باکاهش روبرو کرد.

نابودی 70 درصدی خرما با بروز بیماری خشکیدگی خوشه

 عضو فراکسیون تولید  و اشتغال  مجلس با بیان اینکه نابودی 70 درصدی خرما با بروز بیماری خشکیدگی، کشاورزان را به شدت نگران کرده است یادآور شد: ستادبحران به داد کشاورزان برسد.

اخبار مرتبط
نظرات شما