• چهارشنبه ۸ بهمن ۱۳۹۹ -
  • 27/01/2021

انتخابات هیات رئیسه کمیسیون ‌های تخصصی دوره نهم اتاق ایران برگزار شد

یک رئیس و سه نایب رئیس؛ سهم اتاق کرمان

انتخابات هیات رئیسه کمیسیون ‌های تخصصی دوره نهم اتاق ایران برگزار و یک رئیس و سه نایب رئیس سهم هیات نمایندگان اتاق کرمان در این کمیسیون ها شد.

در این انتخابات «حمید عزت آبادی پور» به عنوان رئیس کمیسیون حمل و نقل و لجستیک، «محمدعلی محمدمیرزائیان» به عنوان نایب رئیس اول کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی، «جلیل کاربخش راوری» به عنوان نایب رئیس اول کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی و «عباس جبالبارزی» به عنوان نایب رئیس دوم کمیسیون صنایع انتخاب شدند.

همچنین در انتخابات اعضای کمیسیون های 18 گانه اتاق ایران، دیگر اعضای هیات نمایندگان اتاق کرمان به این کمیسیون ها راه یافتند که بر این اساس آرش علوی به عضویت کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی، محسن ضرابی و علی نقوی به عضویت کمیسیون احداث و خدمات فنی و مهندسی، علی عباسلو و سیدمحمدابراهیم علوی به عضویت کمیسیون حمل و نقل و لجستیک، محمدرضا بهرامی به عضویت گردشگری و کسب و کارهای وابسته، محمدحسین اکبری یزدی به عضویت کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی، بابک اسماعیلی و سیدمهدی طبیب زاده به عضویت کمیسیون معادن و صنایع معدنی و حسین نجف آبادی پور به عضویت کمیسیون مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرعی، درآمدند.

گفتنی است انتخابات هیات رئیسه دوره نهم هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران 26 خرداد 98 در تهران برگزار شد. همچنین انتخابات هیات نمایندگان اتاق‌های سراسر کشور 11 اسفند 1397 برگزار شد.

اخبار مرتبط
نظرات شما