• دوشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۹ -
  • 03/08/2020

گزارش بازار؛

مبادلات «بورس منطقه ای کرمان» در هفته آخر مرداد 98

درمعاملات آخرین هفته مرداد 98 در بورس منطقه‌ای کرمان تعداد 51 میلیون و 531 هزار سهم به ارزش بیش از 216 میلیارد و 124 میلیون ریال مورد معامله قرار گرفت، که نسبت به هفته گذشته 77 درصد رشد داشته‌است.

42 درصد معاملات این هفته مربوط به خرید سهام و 58 درصد مربوط به فروش سهام بوده که توسط 12 ایستگاه کارگزاری فعال به انجام رسیده‌است. شاخص کل با 4736 واحد افزایش نسبت به هفته قبل، به رقم 266127 واحد رسید. شاخص بازار اول با 3141 واحد افزایش به رقم 193368 واحد بالغ گردید و شاخص بازار دوم با 10966 واحد افزایش عدد 541406 واحد را تجربه کرد و به این ترتیب شاخص بازار اول 65 / 1  درصد کاهش و شاخص بازار دوم  با 07 / 2 درصد افزایش نسبت به هفته قبل همراه شدند.
اخبار مرتبط
نظرات شما