• دوشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۹ -
  • 03/08/2020

«امیرحسین سعید» جایگزین «امید فدایی» شد؛

معرفی مدیرعامل جدید شرکت نمایشگاه های بین المللی جنوب شرق

در حکمی از سوی هیات مدیره شرکت نمایشگاه های بین المللی جنوب شرق،امیرحسین سعید به عنوان مدیرعامل جدید این شرکت معرفی و از خدمات امید فدایی مدیر عامل سابق تقدیر شد.

امیرحسین سعید خدمت در پست هایی از جمله مدیرعامل شرکت توسعه حمل و نقل ریلی تحرک،  مدیر بازاریابی، صادرات و فروش سیمان زرین، مدیر اجرایی پروژه کارخانه نورد و آلیاژ کاران کویر، مدیر برنامه ریزی شرکت مهندسین مشاور هلیل آب، عضو هیات مدیره شرکت مهندسین مشاور آبنام و عضو هیات حل اختلاف اداره کار شهرستان کرمان را در پرونده کاری خود دارد. به گفته مدیرعامل جدید شرکت نمایشگاه های بین المللی جنوب شرق؛ کمک به ایجاد بستری برای توسعه اقتصادی استان به خصوص توسعه صنعتی از طریق فراهم آوردن فضای مناسب نمایشگاهی_ ایجاد زنجیره مرتبط برای ارائه توانمندی های صنعتی، معدنی، گردشگری و سایر محصولات تولیدی و خدماتی کشور و استان_ تامین محیط مناسب برای معرفی صاحبان دانش و فن آوری، تولید کنندگان، تجار و بازرگانان به مصرف کنندگان از طریق برگزاری نمایشگاههای تخصصی_ ایجاد فضای رقابتی و رونق صنعت نمایشگاهی در استان از مهمترین اهداف شرکت نمایشگاههای بین المللی جنوب شرق است.
اخبار مرتبط
نظرات شما