• یکشنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۹ -
  • 05/07/2020

با حضور روسای سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها؛

ابعاد اصلاح ساختار بودجه در بخش استانی بررسی شد

جلسه بررسی و تبیین ابعاد اصلاح ساختار بودجه در بخش استانی به ریاست دکتر قاسم رمضان‌پور نرگسی معاون مجلس و توسعه منطقه‌ای سازمان برنامه و بودجه کشورو با حضور روسای سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها در محل این سازمان برگزار شد.

در این جلسه دکتر محمد‌حسین رحمتی رییس امور اقتصاد کلان این سازمان به تبیین اصلاح ساختار بودجه و رویکردهای آن در بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور پرداخت و اظهار داشت: هماهنگی طرح‌ها و برنامه‌های استانی و ملی در بودجه سال آینده، موجب کارآمدی هزینه‌ها و اعتباراتخواهد شد که به عنوان یکی از رویکردهای اصلی و اساسی در بودجه مذکور، در نظر گرفته شده است.
وی افزود: ارتقای اختیارات شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها و تعیین این شورا و سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها به عنوان دستگاه سیاست‌گذار در بودجه هم،از تغییرات اساسی بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور است که پی‌گیری می‌شود.
دکتر رحمتی در ادامه سخنان خود تأکید کرد که تدوین بودجه به صورت دوسالانه و غلتان، سامان‌دهی بودجه نهادهای عمومی غیردولتی، سامان‌دهی عملیات فرابودجه‌ای دولت یا هزینه پنهان و نیز تشکیل کمیته بازبینی هزینه‌ها هم، از از موضوع‌های اساسی بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور است کهمورد توجه قرار گرفته است
گزارش مذکور حاکی است که در این جلسه، افشین برمکی رییس امور افتصاد مقاومتی و شورای اقتصاد سازمان برنامه و بودجه کشور هم گزارشی از وظایف کمیته بازبینی هزینه‌ها ارایه کرد و گفت: غایت اصلی اصلاح ساختار بودجه، افزایش منابع و کاهش هزینه‌ها است.
بر اساس این گزارش،در جلسه مذکور تعدادی از روسای سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها به بیان دیدگاه‌های خود پرداخته و خواستار مشارکت بیشتر استان‌ها در روند اصلاح ساختار بودجه شدند.
تبادل‌نظر نصب و یکپارچه‌سازی سامانه ارزیابی رصد توسعه
جلسه بحث و تبادل‌‌نظر در مورد نهایی‌سازی نصب و یکپارچه‌ و فعال‌سازی برای ۳۱ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها با عنوان زیرسامانه‌های تخصصی ذیل سامانه ارزیابی توسعه و رصد آمایش(ساترا) در محل سازمان برنامه و بودجه کشور برگزار شد.در این جلسه مهندس امیر امینی رییس امور برنامه‌ریزی، نظارت و آمایش سرزمین این سازمان اظهار داشت: از سال ۱۳۹۱ سامانه‌ای برای رصد توسعه و پایش امور فعالیت‌های مربوط به دولت شکل گرفت و در سال ۱۳۹۳ با تصویب هیأت وزیران،تمام دستگاه‌های اجرایی موظف به نصب و پیاده‌سازی و ورود اطلاعات به این سامانه شدند.
 وی افزود: خوشبختانه میزان پیشرفت این سامانه‌ در اغلب استان‌ها بیش از حد تصور بود و در ۳۱ استان پیاده‌سازی و نصب شده است.به گفته وی، این جلسه به منظور ایجاد وحدت رویه در بین تمام استان‌ها تشکیل شده است و در صدد این هستیم که از تجربه و دانش تمام استان‌ها بهره ببریم و زیر‌سامانه‌های توسعه داده شده در استان‌ها را تجمیع کنیم.بر پایه این گزارش، شرکت کنندگان در این جلسه در ادامه به بیان دیدگاه‌ها و طرح پرسش‌های خود پرداختند
اخبار مرتبط
نظرات شما