• جمعه ۱۷ مرداد ۱۳۹۹ -
  • 07/08/2020

در «اقتصاد کرمان»بخوانید

PDF | متن کامل قانون تجارت

چندی قبل بود که لایحه تجارت به صورت ناگهانی در دستور کار صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرار گرفت. در سه روز اول تصویب این لایحه، حدود 160 ماده تصویب شد. در روزهای بعد، این روال تصویب با سرعت بیشتری ادامه پیدا کرد تا جایی که در روز ششم، تصویب کل مواد کتاب اول این لایحه که مشتمل بر 331 ماده بود به پایان رسید.بخش خصوصی معتقد است در تدوین این لایحه، مشورتی از ذی‌نفعان آن گرفته نشده و این مساله به‌واسطه دایره وسیع اثرگذاری این قانون، می‌تواند به بحرانی در حوزه تجارت منجر شود.

قانون تجارت ، قواعد و مقررات در زمینه حقوق تجارت است . حقوق تجارت مجموعه قواعدی است که بر روابط بازرگانان و اعمال تجارتی حاکم است . بنابراین قانون تجارت مهمترین قانون در زمینه امور تجاری و امور مربوط به بازرگانان است . این قانون بر اساس قانون تجارت ۱۸۰۷ فرانسه ترجمه و تهیه شده است . البته حقوقدانان زیادی معتقدند که این قانون به جز قسمت مربوط به شرکت های سهامی ، دارای ابهام است و دارای نواقص زیادی است. قانون تجارت در 600 ماده و 15 باب تنظیم شده است. در باب اول قانون تجارت و در تعریف تاجر آمده‌است که تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجاری قرار دهد. همچنین در ماده 576 این قانون اشاره می‌کند ثبت اسم تجاری اختیاری است و قابل انتقال هم می‌باشد و به مدت 5سال اعتبار دارد.

متن کامل قانون تجارت را از «اقتصاد کرمان»در همین صفحه، دانلود و مشاهده کنید.

گالری سند
اخبار مرتبط
نظرات شما