• دوشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۹ -
  • 25/05/2020

در «اقتصاد کرمان»بخوانید

PDF | متن قانون پولی و بانکی کشور

براساس قانون پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بعنوان تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور، موظف به تنظیم مقررات مربوط به صدور و ورود ارز و پول رایج ایران و معاملات ارزی و تعهد و یا تضمین پرداخت‌های ارزی با تصویب شورای پول و اعتبار، مقررات مربوط به معاملات طلا با تصویب هیأت وزیران، تعیین کننده مقررات برای موسسات اعتباری غیربانکی و کلیه مقررات، مصوبات یا بخشنامه‌های ناظر بر نظام پولی و اعتباری کشور است.

 قانون پولی و بانکی کشور ‌مشتمل‌ بر‌ چهل‌و‌پنج‌ ماده‌ و‌ بیست‌ تبصره در‌ 1351/04/18 مصوب گردید و در تاریخ 1397/12/18 آخرین اصلاحات بر روی آن انجام شد.در ماده 3 قانون پولی و بانکی، امتیاز انتشار پول رایج کشور را در انحصار دولت می‌داند. همچنین هدف بانک مرکزی ایران در ماده 10 این قانون، حفظ ارزش پول است.
متن کامل این قانون را از «اقتصاد کرمان»در همین صفحه، دانلود و مشاهده کنید.

گالری سند
اخبار مرتبط
نظرات شما