• چهارشنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۸ -
  • 18/09/2019

بررسی‌های میدانی نشان از آن دارد که افزایش قیمت کاهو در روزهای گذشته به واسطه کاهش عرضه به دلیل افزایش حجم صادرات این محصول به کشورهای همسایه بوده است.
رییس انجمن صنفی مرغ گوشتی ایران گفت: با توجه به اینکه در حال حاضر قیمت تمام شده هر کیلوگرم مرغ برای مرغداران درب مرغداری ۹۵۰۰ تومان است، قیمت منطقی آن برای مصرف کننده نباید کمتر از ۱۳۰۰۰ تا ۱۳۵۰۰ تومان باشد.
صفحه 1