سهم هر ایرانی از بودجه ۹۸ چقدر است؟

با‭ ‬احتساب‭ ‬مصارف‭ ‬بودجه‭ ‬عمومی‭ ‬دولت‭ ‬به‭ ‬ازای‭ ‬هر‭ ‬ایرانی‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬آینده‭ ‬5‭ ‬میلیون‭ ‬و‭ ‬460‭ ‬هزار‭ ‬تومان‭ ‬هزینه‭ ‬می‌کند‭. ‬به‭ ‬گزارش‭ ‬اقتصادنیوز‭ ‬به‭ ‬نقل‭ ‬از‭ ‬خبرآنلاین،‭ ‬کل‭ ‬مصارف‭ ‬بودجه‭ ‬عمومی‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬آینده‭ ‬برابر‭ ‬با‭ ‬454‭ ‬هزار‭ ‬میلیارد‭ ‬تومان‭ ‬برآورد‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬احتساب‭ ‬جمعیت‭ ‬ایران،‭ ‬5‭ ‬میلیون‭ ‬و‭ ‬460‭ ‬هزار‭ ‬تومان‭ ‬به‭ ‬ازای‭ ‬هر‭ ‬نفر‭ ‬خواهد‭ ‬شد‭.‬

‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬ترتیب‭ ‬سهم‭ ‬ایرانیان‭ ‬در‭ ‬ماه‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬اعتبار‭ ‬455‭ ‬هزار‭ ‬تومان‭ ‬می‭ ‬شود‭. ‬این‭ ‬اعتبار‭ ‬به‭ ‬عبارت‭ ‬دیگر‭ ‬هزینه‭ ‬خدماتی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬سالانه‭ ‬ایرانیان‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬های‭ ‬مختلف‭ ‬اعم‭ ‬از‭ ‬بهداشت‭ ‬و‭ ‬درمان‭ ‬و‭ ‬بیمه‭ ‬و‭ ‬قانونگذاری‭ ‬و‭ ... ‬دریافت‭ ‬می‭ ‬کنند