• شنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۹ -
  • 19/09/2020

سازمان برنامه و بودجه کشور پیشنهاد داد

اصلاح آیین نامه واگذاری طرح‌های نیمه تمام به بخش خصوصی

سازمان برنامه و بودجه کشور باتوجه به محدودیت‌های ایجاد شده در آیین‌نامه اجرایی تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۸، پیشنهاد اصلاحی را جهت طرح و تصویب در هیئت وزیران ارائه نموده است.

براساس تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۸، دستگاههای اجرائی مکلفند از محل منابع بودجه کل کشور و دارایی‌‌های خود تمهیدات لازم را برای اجرای طرح‌ جدید، نیمه ‌تمام و آماده ‌بهره ‌برداری و در حال بهره ‌برداری از طریق انعقاد قرارداد واگذاری و یا مشارکت با بخشهای خصوصی، تعاونی و شهرداری‌ ها و دهیاری ‌ها با اولویت بخشهای خصوصی و تعاونی فراهم کنند.

سازمان برنامه و بودجه  برای استفاده کامل از ظرفیت­های قانونی و توان بخش خصوصی پیش نویس اصلاحیه آیین نامه این تبصره قانون بودجه سال ۱۳۹۸ را به دفتر هیئت دولت ارائه کرده است.

براساس این متن پیش نویس تمام طرح‌‌ها و پروژه‌های جدید و نیمه‌‌تمام (با اولویت طرح‌ (پروژه) ‌های نیمه‌‌تمام) و همچنین بهره ‌برداری از طرح‌ (پروژه‌) های تکمیل شده یا در حال بهره‌ برداری و فعالیت‌‌های وابسته به آنها، مربوط به دستگاه‌های اجرایی موضوع بند (ب) ماده (۱) قانون برگزاری مناقصات - مصوب ۱۳۸۳ - و ماده (۱) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۹۵ - مشمول این آیین‌-نامه می‌باشند.

همچنین طرح‌ (پروژه‌) هایی که بر اساس مصوبات هیئت واگذاری موضوع قانون اجرای سیاست‌‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی - مصوب ۱۳۸۷ - در فهرست واگذاری قرار دارند، از شمول طرح (پروژه) ‌های این آیین ‌نامه خارج می‌شوند.

بر اساس این پیشنهاد، دستگاه‌های اجرایی می بایستبه منظور استفاده از منابع تعهد شده دولت، برای تهیه گزارش تصمیم به واگذاری و  الگوی (مدل) مالی اقدام نمایند.

اخبار مرتبط
نظرات شما