• سه شنبه ۱ مهر ۱۳۹۹ -
  • 22/09/2020

رئیس کل سازمان توسعه تجارت،خبر داد

احیای معاونت توسعه تجارت خارجی در سازمان‌ صمت استان‌ها

معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران، از برنامه‌ریزی و پیشنهاد احیای مجدد معاونت توسعه تجارت خارجی در سازمان‌های صمت استان‌های سراسر کشور خبر داد.

حمید زادبوم، مسئولیت حوزه تجارت خارجی را با توجه نامگذاری سالجاری به نام سال جهش تولید از سوی مقام معظم رهبری و همچنین ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی از سوی معظم‌له، مضاعف دانست و با توجه به مشکلات فرا روی توسعه صادرات و تجارت خارجی کشور، توجه به ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل استان‌ها و نواحی کشور را بسیار با اهمیت عنوان کرد.

وی افزود: اهمیت این مسئولیت‌های محوله به سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها در حوزه‌های مختلف به گونه‌ای است که باید با تشکیل معاونت بازرگانی خارجی و تربیت نیروهای متخصص، توجه بیشتری به تجارت خارجی و توسعه صادرات کرد.

معاون وزیر و ریاست کل سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه تنوع و تعدد موضوعات مرتبط با تجارت خارجی، احیای معاونت توسعه تجارت خارجی در چارت سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت را بیش از پیش ضروری کرده است، گفت: پیگیری‌ها و مکاتبات لازم با دستگاه‌های متولی در حال انجام است تا با احیای معاونت توسعه بازرگانی خارجی در سازمان‌های صمت، فعالیت‌های مربوط به تجارت خارجی به صورت مستقل و زیر نظر روسای این سازمان‌ها انجام پذیرد.

زادبوم در پایان، ضمن قدردانی از وزارت کشور، ابلاغ بخشنامه وزیر کشور به استانداران سراسر کشور و تاکید بر اهمیت صادرات غیرنفتی به عنوان پیشران توسعه را ارزشمند توصیف کرد و گفت: مکاتبات لازم با استانداران سراسر کشور انجام شده تا نسبت به احیای کارگروه توسعه صادرات در آن دسته از استان‌هایی که کارگروه فوق به صورت مستقل وجود ندارد، اقدام شود.

اخبار مرتبط
نظرات شما