• یکشنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۹ -
  • 20/09/2020

در ۳ ماهه نخست سال جاری به ثبت رسید؛

رشد ۱۲ درصدی تولید آهن اسفنجی

بررسی آمار شرکت های بزرگ بخش معدن و صنایع معدنی حاکی از تولید هشت میلیون و ۲۱۳ هزار و ۸۹۹ تن آهن اسفنجی در بهار امسال و رشد ۱۲ درصدی آن در مقایسه با مدت مشابه پارسال است.بر اساس این گزارش در سه ماهه اول سال جاری، آهن و فولاد گل گهر (طرح گوهر) ۳۷۹ هزار و ۵۵ تن (رشد ۱۲ درصدی)، آهن و فولاد گل گهر (طرح کوثر) ۴۱۰ هزار و ۱۸۸ تن (رشد ۵ درصدی) و جهان فولاد سیرجان ۲۵۸ هزار و ۷۷ تن (رشد ۵۴ درصدی) آهن اسفنجی تولید کرده اند.در مدت یاد شده فولاد بافت با ۱۸۹ هزار و هشت تن تولید و رشد ۲۹۳ درصدی، بهترین رشد را در میان شرکت ها در تولید آهن اسفنجی در همسنجی با پارسال ثبت کرده و شاگرد اول رشد تولید بوده است.

در این مدت فولاد مبارکه با دو میلیون و ۵۵ هزار و ۱۲۴ تن تولید و رشد سه درصدی در مقایسه با سه ماهه سال گذشته، بهترین عملکرد را داشت و پس از آن فولاد خوزستان با یک میلیون و ۲۴۸ هزار و ۲۷۴ تن تولید (رشد ۱۵ درصدی) و چادرملو با ۴۲۱ هزار و ۳۸۱ تن (رشد ۲۲ درصدی) در مکان های دوم و سوم قرار گرفتند.

فولاد بافت، شاگرد اول رشد تولید

در مدت یاد شده فولاد بافت با ۱۸۹ هزار و هشت تن تولید و رشد ۲۹۳ درصدی، بهترین رشد را در میان شرکت ها در تولید آهن اسفنجی در همسنجی با پارسال ثبت کرد.

برپایه این گزارش، در سه ماهه امسال فولاد هرمزگان با ۴۰۱ هزار و ۴۷۲ تن تولید (افت یک درصدی )، فولاد سفید دشت ۲۱۵ هزار و ۹۱۷ تن (رشد ۸ درصدی)، سبا ۳۸۶ هزار و ۵۴۸ تن (رشد ۱۹ درصدی)، فولاد کاوه جنوب ۴۲۰ هزار و ۷۹۶ تن (رشد ۱۲ درصدی )، میدکو ۱۱۵ هزار و ۹۵۰ تن (افت ۴۲ درصدی) و آهن و فولاد غدیر ۱۸۷ هزار و ۴۳۶ تن (رشد ۳ درصدی) آهن اسفنجی تولید کردند.

در سه ماهه نخست ماه سال ۹۹، فولاد سبزوار ۱۹۲ هزار و ۴۴۰ تن (رشد ۸ درصدی)، فولاد شادگان ۱۸۶ هزار و ۴۶۶ تن (رشد ۵۲ درصدی)، صبافولاد ۸ هزار و ۴۱۹ تن (رشد ۳۳ درصدی)، صبافولاد (بریکت گرم) ۲۲۵ هزار و ۹۵۳ تن تولید (رشد ۱۹۶ درصدی)، فولاد نی ریز ۲۱۹ هزار و ۳۴۶ تن تولید (رشد ۲۶ درصدی)، آهن و فولاد ارفع ۲۱۴ هزار و ۳۵۱ تن (رشد ۱۲ درصدی)، آهن و فولاد گل گهر (طرح گوهر) ۳۷۹ هزار و ۵۵ تن (رشد ۱۲ درصدی)، همچنین آهن و فولاد گل گهر (طرح کوثر) ۴۱۰ هزار و ۱۸۸ تن (رشد ۵ درصدی)، جهان فولاد سیرجان با ۲۵۸ هزار و ۷۷ تن تولید (رشد ۵۴ درصدی) و فولاد بافت ۱۸۹ هزار و هشت تن (رشد ۲۹۳ درصدی) آهن اسفنجی تولید کردند.

در این مدت فولاد خراسان ۲۷۱ هزار و ۹۷۸ تن تولید (افت ۲۶ درصدی) و فولاد میانه ۲۰۵ هزار و ۵۹۰ تن (رشد ۱۰۶ درصدی) به ثبت رساندند.

آمار خرداد ماه

۲ میلیون و ۶۶۱ هزار و ۴۶۶۳۰۷ تن از مجموع آهن اسفنجی تولید شده مربوط به آمار خرداد ماه این شرکت هاست که در همسنجی با پارسال رشد ۱۶ درصدی نشان می دهد.

اخبار مرتبط
نظرات شما