• یکشنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۹ -
  • 20/09/2020

عملکرد طرح احیا، فعال سازی و توسعه معادن کوچک مقیاس؛

پایش 490 معدن کوچک در بهار امسال

گزارش سه ماهه طرح احیاء، فعال سازی و توسعه معادن کوچک مقیاس حاکی است، از 490 معدن پایش شده کشور (اخذ آمار 31 استان)، 9 معدن در مدار احیا و فعال سازی قرار گرفتند. این اقدامات به رغم شرایط تحریمی و محدودیت های کرونا،‌ انجام شده است.طی بهار 99 برای 33 معدن اقدام کلینیکی انجام شده است. یکی از اقدامات این مدت، احیاء و فعال سازی معدن مس میلوئیه- واقع در سیرجان- از طریق جذب سرمایه گذار بوده است که در حال نهایی شدن انعقاد قرارداد فیمابین معدن دار و سرمایه گذار است.

اقدام کلینیکی برای 1053 معدن
در طرح احیاء، فعال سازی و توسعه معادن کوچک از ابتدای اجرای طرح تا پایان خردادماه امسال، 2620 معدن در 31 استان کشور پایش شده است. از این تعداد بر روی 1053 معدن اقدام کلینیکی و راه حل ارایه شده است.
41 معدن کوچک در مدار تولید
طی این مدت، بر روی 155 معدن اقدام نهایی شده و 41 معدن فعال و در حال تولید است.
سال گذشته از مجموع 2130 معدن پایش شده در 31 استان، بر روی 1020 معدن، اقدام کلینیکی انجام و در 146 معدن اقدام نهایی انجام شد.
ایمیدرو، طرح احیاء، فعال سازی و توسعه معادن کوچک مقیاس را به منظور تامین خوراک و افزایش تولید زنجیره محصولات از ابتدای سال 98 اجرا کرد.
مجری این طرح شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران (مجموعه تحت پوشش ایمیدرو) است.
اخبار مرتبط
نظرات شما