• یکشنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۹ -
  • 20/09/2020

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان، خبر داد

کاهش نرخ مشارکت اقتصادی استان کرمان در بهار ۹۹

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان از کاهش نرخ مشارکت اقتصادی استان کرمان در بهار ۹۹ خبر داد.

جعفر رودری درباره جزییات نتایج طرح آمارگیری نیروی کار فصل بهار ۹۹ گفت: مطابق این نتایج جمعیت غیرفعال کرمان استان افزایش و جمعیت شاغل و بیکار(جمعیت فعال) با کاهش مواجه شده است.

وی با بیان اینکه نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر در بهار ۹۹ نشان می دهد که ۳۹,۱ درصد جمعیت در سن کار از نظر اقتصادی فعال بوده اند و به عبارتی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته اند اظهار کرد: این شاخص نسبت به فصل مشابه در سال قبل (بهار ۹۸) ۳.۱ درصد کاهش داشته است و در کل کشور این کاهش برابر ۳.۷ درصد می باشد که استان وضعیت بهتری نسبت به میانگین کشور دارد.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان افزود: نرخ بیکاری جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر استان در فصل بهار ۹۹ برابر ۱۰.۱ می باشد که نسبت به فصل مشابه سال قبل (بهار ۹۸) ۲.۱ درصد کاهش داشته است.

رودری با بیان اینکه آمارهای بازار کار استان کرمان در بهار سال جاری نشان می دهد بخش قابل توجهی از بازار کار خارج شده و به جمعیت غیرفعال افزوده شده است خاطر نشان کرد: به همین علت است که کاهش نرخ بیکاری مثبت به نظر نمی رسد، چرا که زمانی این پدیده می توانست مثبت باشد که جمعیت شاغل و نرخ مشارکت اقتصادی افزایش داشته باشد. اما در فصل بهار ۹۹ نسبت به فصل مشابه سال قبل این پدیده رخ نداده است و چنانچه عنوان شد بدلیل بحران شیوع ویروس کرونا این جمعیت کاهش داشته است.

اخبار مرتبط
نظرات شما