• دوشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۹ -
  • 21/09/2020

نگاهی نو به صنعت زغال از سوی «میدکو»

بخش خصوصی به داد زغال‌سنگ می‌رسد

بازار‭ ‬بورس‭ ‬در‭ ‬حالی‭ ‬روندی‭ ‬صعودی‭ ‬و‭ ‬پرشتاب‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬نیمه‭ ‬شهریورماه‭ ‬سال‭ ‬جاری‭ ‬در‭ ‬پیش‭ ‬گرفت‭ ‬که‭ ‬بازدهی‭ ‬این‭ ‬بازار‭ ‬از‭ ‬ابتدای‭ ‬سال‭ ‬تا‭ ‬پایان‭ ‬هفته‭ ‬نخست‭ ‬مهرماه‭ ‬از‭ ‬100درصد‭ ‬نیز‭ ‬فراتر‭ ‬رفت‭. ‬هر‭ ‬چند‭ ‬روند‭ ‬مزبور‭ ‬طی‭ ‬یک‭ ‬ماه‭ ‬اخیر‭ ‬با‭ ‬شرایط‭ ‬متعادلتری‭ ‬همراه‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬حدود‭ ‬90‭ ‬درصد‭ ‬رسیده‭ ‬است،‭ ‬اما‭ ‬بهواسطه‭ ‬رشدهای‭ ‬پرشتاب‭ ‬اخیر،‭ ‬سهام‭ ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬شرکتها‭ ‬به‭ ‬خصوص‭ ‬در‭ ‬صنایع‭ ‬خاص‭ ‬و‭ ‬مورد‭ ‬توجه‭ ‬بازار‭ ‬،‭ ‬رشدهای‭ ‬چشمگیری‭ ‬را‭ ‬تجربه‭ ‬کردند‭.‬

بر‭ ‬این‭ ‬اساس‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬صنایعی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬ماه‌های‭ ‬اخیر‭ ‬توجه‭ ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬سرمایه‌گذاران‭ ‬بورسی‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬خود‭ ‬اختصاص‭ ‬داده‭ ‬است،‭ ‬صنعت‭ ‬زغال‭ ‬سنگ‭ ‬است‭. ‬این‭ ‬صنعت‭ ‬از‭ ‬ابتدای‭ ‬سال‭ ‬جاری‭ ‬تا‭ ‬کنون‭ ‬جهش‭ ‬بیش‭ ‬از‭  ‬120‭ ‬درصدی‭ ‬را‭ ‬تجربه‭ ‬کرده‭ ‬است‭. ‬رشد‭ ‬پرشتاب‭ ‬سهام‭ ‬این‭ ‬گروه‭ ‬تا‭ ‬حدی‭ ‬بالا‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬نگرانی‭ ‬از‭ ‬کشیده‭ ‬شدن‭ ‬برخی‭ ‬از‭ ‬نمادهای‭ ‬این‭ ‬گروه‭ ‬به‭ ‬مدار‭ ‬حباب‭ ‬نیز‭ ‬به‭ ‬وجود‭ ‬آورد‭. ‬البته‭ ‬بررسی‭ ‬آماری‭ ‬تولید‭ ‬زغال‌سنگ‭ ‬در‭ ‬کشور‭ ‬نشان‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬دارد‭ ‬که‭ ‬کل‭ ‬تولیدات‭ ‬خام‭ ‬زغال‌سنگ‭ ‬کشور‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬96‭ ‬بالغ‭ ‬بر‭ ‬3میلیون‭ ‬تن‭ ‬بوده‭ ‬است‭. ‬همچنین‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬گذشته‭ ‬3‭/‬1میلیون‭ ‬تن‭ ‬کنسانتره‭ ‬زغال‌سنگ‭ ‬در‭ ‬ایران‭ ‬تولید‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬در‭ ‬این‭ ‬راستا‭ ‬بخش‭ ‬عمده‌ای‭ ‬از‭ ‬تولیدات‭ ‬مزبور‭ ‬توسط‭ ‬شرکت‭ ‬هلدینگ‭ ‬معدنی‭ ‬خاورمیانه‭ ‬صورت‭ ‬گرفته‭ ‬است‭.‬

‮«‬میدکو‮»‬‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬گذشته‭ ‬155‭ ‬هزار‭ ‬تن‭ ‬کنسانتره‭ ‬زغال‭ ‬و‭ ‬همچنین‭ ‬163‭ ‬هزار‭ ‬تن‭ ‬کک‭ ‬متالوژی‭ ‬تولید‭ ‬کرده‭ ‬است‭. ‬ظرفیت‭ ‬اسمی‭ ‬تولید‭ ‬زغال‭ ‬سنگ‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬هلدینگ‭ ‬به‭ ‬حدود‭ ‬1‭/‬1‭ ‬میلیون‭ ‬تن‭ ‬و‭ ‬ظرفیت‭ ‬تولید‭ ‬کک‭ ‬متالوژی‭ ‬به‭ ‬حدود‭ ‬2‭/‬1میلیون‭ ‬تن‭ ‬می‌رسد‭.  ‬اما‭ ‬در‭ ‬چشم‌انداز‭ ‬سال‭ ‬97‭  ‬تولید‭ ‬5‭ ‬میلیون‭ ‬تن‭ ‬کنسانتره‭ ‬و‭ ‬همچنین‭ ‬گندله‭ ‬در‭ ‬برنامه‌های‭ ‬عملیاتی‭ ‬شرکت‭ ‬قرار‭ ‬گرفته‭ ‬است‭.‬

رصد‭ ‬هلدینگ‭ ‬معدنی‭ ‬خاورمیانه‭ ‬یا‭ ‬همان‭ ‬نماد‭ ‬‮«‬میدکو‮»‬‭ ‬،‭ ‬نشان‭ ‬می‌دهد‭ ‬که‭ ‬نماد‭ ‬مزبور‭ ‬همگام‭ ‬با‭ ‬جهش‭ ‬شاخص‭ ‬کل‭ ‬بورس‭ ‬توانسته‭ ‬است‭ ‬بازدهی‭ ‬80‭ ‬درصدی‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬ابتدای‭ ‬سال‭ ‬جاری‭ ‬تا‭ ‬کنون‭ ‬نصیب‭ ‬سرمایه‌گذاران‭ ‬خود‭ ‬کند،‭ ‬اما‭ ‬به‭ ‬نظر‭ ‬می‌رسد‭ ‬بهره‌برداری‭ ‬از‭ ‬پروژه‌های‭ ‬این‭ ‬شرکت‭ ‬در‭ ‬مسیر‭ ‬خود‭ ‬قرار‭ ‬گرفته‭ ‬است‭. ‬همچنین‭ ‬شرکت‭ ‬در‭ ‬مسیر‭ ‬افزایش‭ ‬تولید‭ ‬قرار‭ ‬گرفته‭ ‬است‭. ‬به‌طوری‌که‭ ‬براساس‭ ‬گزارش‌های‭ ‬تفسیری‭ ‬این‭ ‬شرکت‭ ‬و‭ ‬عملکرد‭ ‬3‭ ‬ماه‭ ‬نخست‭ ‬سال‭ ‬جاری‭ ‬نیز‭ ‬انتظار‭ ‬برای‭ ‬راه‌اندازی‭ ‬پروژه‭ ‬540‭ ‬هزار‭ ‬تنی‭ ‬زغال‌سنگ‭ ‬از‭ ‬زمستان‭ ‬سال‭ ‬جاری‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭. ‬به‭ ‬نظر‭ ‬می‌رسد‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬جهت‭ ‬نیز‭ ‬سودآوری‭ ‬هلدینگ‭ ‬صنعتی‭ ‬و‭ ‬معدنی‭ ‬خاورمیانه‭ ‬مجال‭ ‬رشد‭ ‬بیشتر‭ ‬را‭ ‬داشته‭ ‬باشد‭. ‬افزون‭ ‬بر‭ ‬این‭ ‬‮«‬میدکو‮»‬‭ ‬در‭ ‬گزارش‌‭ ‬تفسیری‭ ‬بر‭ ‬اساس‭ ‬عملکرد‭ ‬6‭ ‬ماه‭ ‬نخست‭ ‬سال‭ ‬جاری‭ ‬نیز‭  ‬عنوان‭ ‬کرده‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬اهداف‭ ‬کمی‭ ‬مالی‭ ‬خود‭ ‬دو‭ ‬برنامه‭ ‬اساسی‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬ارزش‭ ‬سرمایه‌گذاری‭ ‬به‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬6‭ ‬میلیارد‭ ‬دلار‭ ‬و‭  ‬ارزش‭ ‬تولیدات‭ ‬نهایی‭ ‬به‭ ‬بیش‭ ‬از10هزار‭ ‬میلیارد‭ ‬تومان‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬طرح‌های‭ ‬توسعه‭ ‬خود‭ ‬گنجانده‌‭ ‬است‭.‬

همچنین‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬گزارش‭ ‬عنوان‭ ‬شده‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬تخصصی‭ ‬بودن‭ ‬فعالیت‭ ‬‮«‬میدکو‮»‬‭ ‬بخش‭ ‬عمده‭ ‬و‭ ‬اصلی‭ ‬سرمایه‌گذاری‌های‭ ‬شرکت‭ ‬مرتبط‭ ‬با‭ ‬توسعه‭ ‬صنعت‭ ‬فولاد‭ ‬و‭ ‬صنایع‭ ‬وابسته‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬خواهد‭ ‬بود‭. ‬به‭ ‬این‭ ‬ترتیب‭ ‬سیاست‭ ‬اصلی‭ ‬شرکت‭ ‬توسعه‭ ‬این‭ ‬بخش‭ ‬درنظر‭ ‬گرفته‭ ‬شده‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬راستا‭ ‬اقداماتی‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬ورود‭ ‬شرکت‌های‭ ‬فرعی‭ ‬بزرگ‭ ‬این‭ ‬مجموعه‭ ‬مانند‭ ‬فولاد‭ ‬سیرجان‭ ‬و‭ ‬زرند‭ ‬به‭ ‬فرابورس‭ ‬ایران‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬هدف‭ ‬تامین‭ ‬مالی‭ ‬آسان‌تر‭ ‬و‭ ‬رشد‭ ‬سریع‌تر‭ ‬مدنظر‭ ‬خواهد‭ ‬بود‭.‬

همچنین‭ ‬این‭ ‬شرکت‭ ‬افزایش‭ ‬سرمایه‭ ‬524‭ ‬میلیارد‭ ‬تومانی‭ (‬معادل‭ ‬22‭ ‬درصدی‭) ‬از‭ ‬محل‭ ‬آورده‭ ‬نقدی‭ ‬و‭ ‬مطالبات‭ ‬حال‭ ‬شده‭ ‬سهامداران‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬روزهای‭ ‬پایانی‭ ‬ماه‭ ‬گذشته‭ ‬به‭ ‬تصویب‭ ‬رسانده‭ ‬و‭ ‬بدین‭ ‬ترتیب‭ ‬در‭ ‬شرایط‭ ‬کنونی‭ ‬انتظار‭ ‬برای‭ ‬آغاز‭ ‬معاملات‭ ‬حق‭ ‬تقدم‭ ‬سهام‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭.‬

براساس‭ ‬طرح‭ ‬توجیهی‭ ‬افزایش‭ ‬سرمایه‭ ‬هلدینگ‭ ‬صنعتی‭ ‬و‭ ‬معدنی‭ ‬خاورمیانه‭ ‬منابع‭ ‬حاصل‭ ‬از‭ ‬افزایش‭ ‬سرمایه‭ ‬را‭ ‬صرف‭ ‬مشارکت‭ ‬در‭ ‬افزایش‭ ‬سرمایه‭ ‬شرکت‌های‭ ‬سرمایه‌پذیر‭ ‬نظیر‭ ‬فولاد‭ ‬سیرجان‭ ‬و‭ ‬زرند‭ ‬خواهد‭ ‬کرد‭. ‬از‭ ‬نکات‭ ‬مثبتی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬طرح‭ ‬توجیهی‭ ‬افزایش‭ ‬سرمایه‭ ‬مورد‭ ‬اشاره‭ ‬قرار‭ ‬گرفته‭ ‬است،‭ ‬شروع‭ ‬فاز‭ ‬بهره‌برداری‭ ‬پروژه‭ ‬‮«‬فولاد‭ ‬زرند‮»‬‭ ‬با‭ ‬ظرفیت‭ ‬تولید‭ ‬یک‭ ‬میلیون‭ ‬تن‭ ‬و‭ ‬همچنین‭ ‬پروژه‭ ‬‮«‬فولاد‭ ‬بردسیر‮»‬‭ ‬با‭ ‬ظرفیت‭ ‬تولید‭ ‬یک‭ ‬میلیون‭ ‬تن‭ ‬و‭ ‬همچنین‭ ‬پروژه‭ ‬فولاد‭ ‬زرند‭ ‬با‭ ‬ظرفیت‭ ‬یک‭ ‬میلیون‭ ‬و‭ ‬700‭ ‬هزار‭ ‬تن‭ ‬از‭ ‬ابتدای‭ ‬97‭ ‬است‭. ‬بر‭ ‬این‭ ‬اساس‭ ‬به‭ ‬نظر‭ ‬می‌رسد‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬آینده‭ ‬می‭ ‬توان‭ ‬اثر‭ ‬محسوس‭ ‬تغییرات‭ ‬سودآوری‭ ‬‮«‬میدکو‮»‬‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬سود‭ ‬خالص‭ ‬این‭ ‬شرکت‌ها‭ ‬مشاهده‭ ‬کرد‭. ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬این‭ ‬پروژه‭ ‬مس‭ ‬کاتدی‭ ‬‮«‬میدکو‮»‬‭ ‬نیز‭ ‬از‭ ‬اردیبهشت‭ ‬سال‭ ‬جاری‭ ‬در‭ ‬فاز‭ ‬بهره‌برداری‭ ‬قرار‭ ‬گرفته‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬موضوع‭ ‬نیز‭ ‬نوید‭ ‬انعکاس‭ ‬اثر‭ ‬تولید‭ ‬محصولات‭ ‬مسی‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬صورت‌های‭ ‬مالی‭ ‬این‭ ‬شرکت‭ ‬می‌دهد‭. ‬به‭ ‬این‭ ‬ترتیب‭ ‬در‭ ‬گزارش‭ ‬تفسیری‭ ‬مدیریت‭ ‬عنوان‭ ‬شده‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬راه‭ ‬اندازی‭ ‬خطوط‭ ‬جدید‭ ‬تولید‭ ‬مرتبط‭ ‬با‭ ‬فولاد‭ ‬سازی‭ ‬و‭ ‬گندله‭ ‬سازی‭ ‬ظرفیت‭ ‬تولیدی‭ ‬گروه‭ ‬به‭ ‬طور‭ ‬چشمگیری‭ ‬افزایش‭ ‬خواهد‭ ‬یافت‭ ‬و‭ ‬فروش‭ ‬بالاتر‭ ‬به‭ ‬ویژه‭ ‬در‭ ‬رابطه‭ ‬با‭ ‬گندله‭ ‬محقق‭ ‬خواهد‭ ‬شد‭.‬

اما‭ ‬در‭ ‬شرایط‭ ‬کنونی‭ ‬اما‭ ‬به‭ ‬نظر‭ ‬می‌رسد‭ ‬بخش‭ ‬قابل‭ ‬توجهی‭ ‬از‭ ‬پروژه‌های‭ ‬سودآور‭ ‬این‭ ‬شرکت‭ ‬در‭ ‬مراحل‭ ‬بهره‌برداری‭ ‬قرار‭ ‬گرفته‌اند‭. ‬به‌طوری‌که‭ ‬پروژه‌های‭ ‬این‭ ‬شرکت‭ ‬از‭ ‬سال‭ ‬گذشته‭ ‬به‭ ‬تدریج‭ ‬در‭ ‬مسیر‭ ‬بهره‌برداری‭ ‬قرار‭ ‬گرفته‌اند‭ ‬و‭ ‬اثرات‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬سودآوری‭ ‬این‭ ‬شرکت‭ ‬منعکس‭ ‬می‌کنند‭. ‬از‭ ‬نکات‭ ‬مثبت‭ ‬این‭ ‬شرکت‭ ‬بر‭ ‬خلاف‭ ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬شرکت‌های‭ ‬هم‭ ‬گروه‭ ‬این‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬شرکت‭ ‬همچنان‭ ‬فاصله‭ ‬زیادی‭ ‬تا‭ ‬بلوغ‭ ‬کامل‭ ‬را‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬پروژه‌های‭ ‬موجود‭ ‬می‌تواند‭ ‬طی‭ ‬دو‭ ‬سال‭ ‬آینده‭ ‬نیز‭ ‬مسیر‭ ‬رو‭ ‬به‭ ‬پیشرفتی‭ ‬را‭ ‬داشته‭ ‬باشد‭.‬

در‭ ‬این‭ ‬خصوص‭ ‬در‭ ‬طرح‭ ‬توجیهی‭ ‬افزایش‭ ‬سرمایه‭ ‬به‭ ‬اثرات‭ ‬مثبت‭ ‬سودآوری‭ ‬به‭ ‬خصوص‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬98‭ ‬ناشی‭ ‬از‭ ‬راه‭ ‬اندازی‭ ‬پروژه‌های‭ ‬مزبور‭ ‬اشاره‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬این‭ ‬اهرم‭ ‬افزایش‭ ‬تولید‭ ‬در‭ ‬هلدینگ‭ ‬به‭ ‬سال‭ ‬آینده‭ ‬ختم‭ ‬نمی‌شود‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬سالهای‭ ‬بعد‭ ‬نیز‭ ‬ادامه‭ ‬دار‭ ‬خواهد‭ ‬بود‭.‬

بر‭ ‬این‭ ‬اساس‭ ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬شرکت‌های‭ ‬هم‭ ‬گروه‭ ‬از‭ ‬ابتدای‭ ‬سال‭ ‬تنها‭ ‬به‭ ‬واسطه‭ ‬رشد‭ ‬نرخ‭ ‬دلار‭ ‬و‭ ‬سیگنال‌های‭ ‬تورمی‭ ‬داخلی‭ ‬رشد‭ ‬کرده‌اند‭. ‬این‭ ‬موضوع‭ ‬برای‭ ‬شرکت‌های‭ ‬زیر‭ ‬مجموعه‭ ‬‮«‬میدکو‮»‬‭ ‬نیز‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬بر‭ ‬این‭ ‬اساس‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬موضوع‭ ‬دست‭ ‬و‭ ‬پنجه‭ ‬نرم‭ ‬می‌کنند‭. ‬با‭ ‬این‭ ‬حال‭ ‬نکته‌ای‭ ‬که‭ ‬باید‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬توجه‭ ‬کرد‭ ‬راه‭ ‬اندازی‭ ‬پروژه‌های‭ ‬جدید‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬اهرم‭ ‬دلاری‭ ‬با‭ ‬چشم‭ ‬انداز‭ ‬افزایش‭ ‬تولید‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬هلدینگ‭ ‬چشم‭ ‬انداز‭ ‬رشد‭ ‬سودآوری‭ ‬را‭ ‬فراهم‭ ‬آورده‭ ‬است‭. ‬این‭ ‬موضوع‭ ‬به‭ ‬خصوص‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬رشدهای‭ ‬پرشتاب‭ ‬اخیر‭ ‬و‭ ‬نگرانی‌ها‭ ‬از‭ ‬آینده‭ ‬سهام‭ ‬شرکت‌ها‭ ‬پررنگ‭ ‬می‌شود‭. ‬اما‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬میان‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬مشکلات‭ ‬اصلی‭ ‬که‭ ‬سرمایه‌گذاران‭ ‬سهام‭ ‬در‭ ‬بورس‭ ‬تهران‭ ‬احتمالا‭ ‬با‭ ‬آن‭ ‬روبرو‭ ‬هستند،‭ ‬عدم‭ ‬شفاف‌سازی‭ ‬از‭ ‬رویه‭ ‬تولیدات‭ ‬و‭ ‬هزینه‌هایی‭ ‬مانند‭ ‬وام‌های‭ ‬ارزی‭ ‬شرکت‌های‭ ‬زیرمجموعه‭ ‬است‭. ‬شاید‭ ‬اگر‭ ‬مدیران‭ ‬هلدینگ‭ ‬در‭ ‬اقدامی‭ ‬رو‭ ‬به‭ ‬جلو‭ ‬تولیدات‭ ‬شرکت‌های‭ ‬زیرمجموعه‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬ماهانه‭ ‬منتشر‭ ‬کنند،‭ ‬تحلیلگران‭ ‬بازار‭ ‬سهام‭ ‬تخمین‭ ‬دقیق‌تری‭ ‬از‭ ‬سودآوری‭ ‬این‭ ‬شرکت‭ ‬داشته‭ ‬باشند‭.  ‬همانطور‭ ‬که‭ ‬اشاره‭ ‬شد‭ ‬‮«‬میدکو‮»‬‭ ‬در‭ ‬مسیر‭ ‬افزایش‭ ‬تولید‭ ‬قرار‭ ‬گرفته‭ ‬است‭. ‬برای‭ ‬مثال‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬گذشته‭ (‬براساس‭ ‬گزارش‭ ‬فعالیت‭ ‬هیات‭ ‬مدیره‭) ‬این‭ ‬شرکت‭ ‬موفق‭ ‬به‭ ‬تولید‭ ‬حدود‭ ‬3‭ ‬میلیون‭ ‬و‭ ‬651‭ ‬هزار‭ ‬تن‭ ‬کنسانتره‭ ‬و‭ ‬3‭ ‬میلیون‭ ‬و‭ ‬179‭ ‬هزار‭ ‬تن‭ ‬گندله‭ ‬شده‭ ‬بود‭. ‬در‭ ‬حالی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬چشم‭ ‬انداز‭ ‬سال‭ ‬97‭ ‬میتوان‭ ‬تولید‭ ‬5‭ ‬میلیون‭ ‬تن‭ ‬کنسانتره‭ ‬و‭ ‬همچنین‭ ‬گندله‭ ‬را‭ ‬انتظار‭ ‬داشت‭. ‬با‭ ‬این‭ ‬حال‭ ‬بدون‭ ‬شفاف‌سازی‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬خصوص‭ ‬نمی‌توان‭ ‬انتظار‭ ‬واکنش‭ ‬مثبت‭ ‬سرمایه‌گذاران‭ ‬را‭ ‬داشت‭.‬

اما‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬پروژه‌ها،‭ ‬چشم‌انداز‭ ‬طرح‌های‭ ‬توسعه‭ ‬و‭ ‬همچنین‭ ‬مسیر‭ ‬رشد‭ ‬تولید‭ ‬در‭ ‬‮«‬میدکو‮»‬،‭ ‬انتظار‭ ‬می‌رود‭ ‬در‭ ‬ماه‌های‭ ‬آتی‭ ‬شاهد‭ ‬آزادسازی‭ ‬پتانسیل‌های‭ ‬بیشتر‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬شرکت‭ ‬بورسی‭ ‬باشیم‭.‬

اخبار مرتبط
نظرات شما