• دوشنبه ۱۸ فروردین ۱۳۹۹ -
  • 06/04/2020

با حضور مدیرعامل و مدیران واحدهای تابعه؛

یکصدو پنجمین جلسه تولید «میدکو» برگزار شد

با حضور مدیرعامل و مدیران واحدهای تابعه،یکصدو پنجمین جلسه تولید «میدکو» برگزار شد.

یکصد و پنجمین جلسه تولید با حضور مدیر عامل محترم میدکو درتهران، مدیران و مشاوران در تهران، کرمان و اصفهان، مدیران عامل و مدیران مجتمع های تولیدی از محل مجتمع ها روز سه شنبه 7 خرداد ماه 98 بصورت همزمان در دفترها و کارخانه های واقع در تهران، کرمان، اصفهان و همدان با برقراری ارتباط تصویری برگزار شد.

در این جلسه گزارش های تولید و امور حقوقی شرکتهای زیر مجموعه میدکو ارائه شد.

این جلسات به طور منظم هر دوهفته یکبار برگزار می‌ شود.

اخبار مرتبط
نظرات شما