• سه شنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۹ -
  • 11/08/2020

بر اساس پیشنهاد هیات مدیره،اعلام شد؛

برنامه زمان بندی پرداخت سود «لاستیک بارز»

گروه صنعتی بارز، برنامه زمان بندی پرداخت سود به سهامداران خود را تعیین کرد.

گروه صنعتی بارز برنامه زمانبندی پیشنهادی هیات مدیره در خصوص پرداخت سود به دارندگان سهام در تاریخ مجمع عمومی عادی مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به 1397/12/29 را تعیین کرد.

برنامه زمانبندی پرداخت سود «پکرمان»

اخبار مرتبط
نظرات شما