• سه شنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۹ -
  • 07/04/2020

هفته آینده انجام می شود؛

تعیین تکلیف صندلی‌های هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران

هفته آینده صندلی‌های هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران تعیین تکلیف می‌شود. انتخابات هیات رئیسه و رئیس پارلمان بخش خصوصی کشور یکشنبه هفته آینده (۲۶خرداد) برگزار و سرنوشت چهارساله این پارلمان مشخص خواهد شد.

در آستانه این اتفاق، هیات رئیسه دوره هشتم اتاق بازرگانی ایران برای نخستین بار، سند اختتامیه عملکرد خود را منتشر کرد تا به این وسیله گزارش مدیریتی خود را به همراه توصیه‌ها و پیشنهادهای لازم به هیات رئیسه دوره بعد ارائه کند. در هریک از این بندها، اقدامات انجام شده آورده شده و پس از آن توصیه‌هایی به صاحبان کرسی دوره نهم شده است. بر اساس این سند، اتاق اقداماتی را در دوره هشتم آغاز کرده اما هنوز به‌طور کامل عملیاتی نشده است و لازم است که در دوره بعد پیگیری شود.
اخبار مرتبط
نظرات شما