• یکشنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۹ -
  • 20/09/2020

در سال رونق تولید؛

رکورد تولید روزانه معدن مس «سرچشمه» شکسته شد

پرسنل امور معدن مجتمع مس سرچشمه روز چهارشنبه 5 تیرماه98 موفق شدند با استخراج 300 هزار تن مادۀ معدنی، و ارسال 130 هزار تن سنگ (سولفور، باطله و اکسید) به کارخانه تغلیظ، رکورد جدیدی در تولید روزانه و تناژ ارسالی به جای بگذارند.

رکورد قبلی ارسال سنگ سولفوری در مجتمع مس سرچشمه مربوط به سوم اردیبهشت سال 96 و به میزان 125 هزار تن بود که با تلاش پرسنل امور معدن در روز گذشته، رکورد 130 هزار تن به ثبت رسید که در عمر معدن سرچشمه بی سابقه بوده است.
بر اساس این گزارش، پایش لحظه به لحظه تجهیزات و جبهه‌های ‌کاری و مسیرها و همچنین پوشش کامل مسیر ارسال سنگ سولفور برای استفادۀ حداکثری از ظرفیت سنگ شکن اولیه و انتقال مواد، در ثبت این رکورد نقش اساسی داشته است.
اخبار مرتبط
نظرات شما