printlogo


مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی گل گهر از نتایج طرح های اکتشافی خبر داد
دسترسی گل‌گهر به ۱۶۰ میلیون تن ماده معدنی جدید
دسترسی گل‌گهر به ۱۶۰ میلیون تن ماده معدنی جدید
کد خبر: 445

با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬محدودیت‭ ‬های‭ ‬موجود‭ ‬برای‭ ‬استحصال‭ ‬ماده‭ ‬معدنی‭ ‬و‭ ‬روش‭ ‬های‭ ‬قدیمی‭ ‬استخراج؛‭ ‬اصلاح‭ ‬روش‭ ‬های‭ ‬استخراج‭ ‬از‭ ‬معدن‭ ‬و‭ ‬سرمایه‭ ‬گذاری‭ ‬برای‭ ‬اکتشاف‭ ‬جدید‭ ‬از‭ ‬ضرورت‌های‭ ‬توسعه‭ ‬بخش‭ ‬معدن‭ ‬است‭. ‬در‭ ‬شرایط‭ ‬فعلی‭ ‬برخی‭ ‬شرکت‭ ‬های‭ ‬بزرگ‭ ‬معدنی‭ ‬با‭ ‬موضوع‭ ‬کمبود‭ ‬مواد‭ ‬اولیه‭ ‬روبرو‭ ‬هستند،‭ ‬اما‭ ‬گل‭ ‬گهر‭ ‬سیرجان‭ ‬در‭ ‬راستای‭ ‬کاهش‭ ‬ریسک‭ ‬کمبود‭ ‬ماده‭ ‬معدنی‭ ‬برای‭ ‬تولید‭ ‬فرآورده‭ ‬نهایی‭ ‬فصل‭ ‬جدیدی‭ ‬از‭ ‬هدف‭ ‬گذاری‭ ‬های‭ ‬اکتشافی‭ ‬را‭ ‬آغاز‭ ‬کرده‭ ‬است‭.‬

 

اکتشاف‭ ‬بین‭ ‬معادن‭ ‬با‭ ‬160‭ ‬میلیون‭ ‬تن‭ ‬ماده‭ ‬معدنی‭ ‬جدید‭ ‬

ناصر‭ ‬تقی‭ ‬زاده‭ ‬مدیر‭ ‬عامل‭ ‬صنعتی‭ ‬گل‭ ‬گهر‭ ‬درباره‭ ‬آخرین‭ ‬اقدامات‭ ‬صورت‭ ‬گرفته‭ ‬در‭ ‬حوزه‭ ‬اکتشاف‭ ‬این‭ ‬شرکت‭ ‬گفت‭: ‬عملیات‭ ‬حفاری‭ ‬اکتشافی‭ ‬در‭ ‬محدوده‭ ‬بین‭ ‬معادن‭ ‬گل‭ ‬گهر‭ ‬از‭ ‬نیمه‭ ‬سال‭ ‬97‭ ‬شروع‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬طی‭ ‬آن‭ ‬تعداد‭ ‬55‭ ‬گمانه‭ ‬اکتشافی‭ ‬حفاری‭ ‬و‭ ‬اطلاعات‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬ثبت‭ ‬و‭ ‬بررسی‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬در‭ ‬این‭ ‬منطقه‭ ‬چندین‭ ‬آنومالی‭ ‬شامل‭ ‬7،‭ ‬11‭ ‬و‭ ‬12‭ ‬مورد‭ ‬اکتشاف‭ ‬قرار‭ ‬گرفته‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬متراژ‭ ‬کل‭ ‬حفاری‭ ‬27‭ ‬هزار‭ ‬و‭ ‬700متر‭ ‬و‭ ‬مقدار‭ ‬ذخیره‭ ‬اثبات‭ ‬شده‭ ‬آن‭ ‬160‭ ‬میلیون‭ ‬تن‭ ‬تخمین‭ ‬زده‭ ‬شده‭ ‬است‭.‬

 

حفاری‭ ‬های‭ ‬گسترده‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬انجام‭ ‬است

تقی‭ ‬زاده‭ ‬گفت‭: ‬در‭ ‬آنومالی‭ ‬11‭ ‬به‭ ‬طور‭ ‬کلی‭ ‬تعداد‭ ‬24‭ ‬گمانه‭ ‬به‭ ‬متراژ‭ ‬18‭ ‬هزار‭ ‬و‭ ‬900‭ ‬متر‭ ‬حفاری‭ ‬شد‭ ‬که‭ ‬یک‭ ‬هزار‭ ‬و‭ ‬478‭ ‬متر‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬سنگ‭ ‬آهن‭ ‬تشکیل‭ ‬می‭ ‬دهد‭. ‬

عمق‭ ‬برخورد‭ ‬به‭ ‬ماده‭ ‬معدنی‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬متغیر‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬350‭ ‬تا‭ ‬760‭ ‬متر‭ ‬تغییر‭ ‬می‭ ‬کند‭. ‬بیشتر‭ ‬ضخامت‭ ‬آهن‭ ‬گرفته‭ ‬شده‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬آنومالی،‭ ‬عمق‭ ‬متوسط‭ ‬ماده‭ ‬معدنی‭ ‬550‭ ‬متر‭ ‬و‭ ‬ضخامت‭ ‬متوسط‭ ‬آن‭ ‬نیز‭ ‬60‭ ‬متر‭ ‬است‭. ‬همچنین‭ ‬در‭ ‬محدوده‭ ‬آنومالی‭ ‬7‭ ‬تعداد‭ ‬10‭ ‬گمانه‭ ‬به‭ ‬متراژ‭ ‬3‭ ‬هزار‭ ‬و‭ ‬400‭ ‬متر‭ ‬حفاری‭ ‬انجام‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬354‭ ‬متر‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬سنگ‭ ‬آهن‭ ‬تشکیل‭ ‬می‭ ‬دهد،‭ ‬عمق‭ ‬برخورد‭ ‬به‭ ‬ماده‭ ‬معدنی‭ ‬نیز‭ ‬متغییر‭ ‬بوده‭  ‬و‭ ‬از‭ ‬50‭ ‬تا‭ ‬340‭ ‬متر‭ ‬تغییر‭ ‬می‭ ‬کند‭. ‬بیشتر‭ ‬ضخامت‭ ‬آهن‭ ‬گرفته‭ ‬شده‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬آنومالی‭ ‬74‭ ‬متر‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬گمانه‭ ‬7‭ ‬هزار‭ ‬و‭ ‬118‭ ‬می‭ ‬باشد‭. ‬

عمق‭ ‬متوسط‭ ‬ماده‭ ‬معدنی‭ ‬نیز‭ ‬250‭ ‬متر‭ ‬و‭ ‬ضخامت‭ ‬متوسط‭ ‬ماده‭ ‬معدنی‭ ‬250‭  ‬متر‭ ‬و‭ ‬ضخامت‭ ‬متوسط‭ ‬ماده‭ ‬معدنی‭ ‬نیز‭ ‬35‭ ‬متر‭ ‬تخمین‭ ‬زده‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬

در‭ ‬آنومالی‭ ‬12‭ ‬کلاً‭ ‬تعداد‭ ‬9‭ ‬گمانه‭ ‬به‭ ‬متراژ‭ ‬3‭ ‬هزار‭ ‬و‭ ‬150‭ ‬متر‭ ‬حفاری‭ ‬شد‭ ‬که‭ ‬205‭ ‬متر‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬سنگ‭ ‬آهن‭ ‬تشکیل‭ ‬می‭ ‬دهد‭. ‬عمق‭ ‬برخورد‭ ‬به‭ ‬ماده‭ ‬معدنی‭ ‬متغیر‭ ‬بوده‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬54‭ ‬تا‭ ‬230‭ ‬متر‭ ‬تغییر‭ ‬می‭ ‬کند‭. ‬

بیشتر‭ ‬ضخامت‭ ‬آهن‭ ‬گرفته‭ ‬شده‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬آنومالی‭ ‬60‭ ‬مترو‭ ‬عمق‭ ‬متوسط‭ ‬ماده‭ ‬معدنی‭ ‬100‭ ‬متر‭ ‬و‭ ‬ضخامت‭ ‬متوسط‭ ‬آن‭ ‬نیز‭ ‬23‭ ‬متر‭ ‬است‭.‬

 

ایران‭ ‬مرکزی‭ ‬پتانسیل‭ ‬های‭ ‬بالایی‭ ‬دارد

این‭ ‬مقام‭ ‬مسئول‭ ‬در‭ ‬گل‭ ‬گهر‭ ‬گفت‭: ‬ایران‭ ‬مرکزی‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬مناطقی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬انجام‭ ‬عملیات‭ ‬ژئوفیزیک‭ ‬هوایی‭ ‬در‭ ‬محدوده‭  ‬اسکمبیلو‭ ‬واقع‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬ایران‭ ‬مرکزی‭ ‬در‭ ‬محدوده‭ ‬ای‭ ‬به‭ ‬مسافت‭ ‬328‭ ‬کیلومتر‭ ‬12‭ ‬آنومالی‭ ‬جهت‭ ‬حفاری‭ ‬انتخاب‭ ‬شد‭ ‬واز‭ ‬اسفند‭ ‬سال‭ ‬گذشته‭ ‬تاکنون‭ ‬12‭ ‬هزار‭ ‬و‭ ‬350‭ ‬متر‭ ‬حفاری‭ ‬مغزه‭ ‬ای‭ ‬در‭ ‬قالب‭ ‬24‭ ‬گمانه‭ ‬با‭ ‬هدف‭ ‬اکتشاف‭ ‬سنگ‭ ‬آهن‭ ‬انجام‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬نتایج‭ ‬حاصل‭ ‬از‭ ‬حفاری‭ ‬در‭ ‬مناطق‭ ‬مذکور‭ ‬نشان‭ ‬داد‭ ‬که‭ ‬آنومالی‭ ‬های‭ ‬B2‭ ‬و‭ ‬B4‭ ‬از‭ ‬پتانسیل‭ ‬لازم‭ ‬جهت‭ ‬انجام‭ ‬حفاری‭ ‬های‭ ‬تکمیلی‭ ‬برخوردار‭ ‬است‭. ‬تقی‭ ‬زاده‭ ‬گفت‭: ‬در‭ ‬محدوده‭ ‬B2‭ ‬حدود‭ ‬5‭ ‬هزار‭ ‬و‭ ‬470‭ ‬متر‭ ‬حفاری‭ ‬در‭ ‬قالب‭ ‬7‭ ‬گمانه‭ ‬انجام‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬ضخامت‭ ‬تقریبی‭ ‬زون‭ ‬کانه‭ ‬دار‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬محدوده‭ ‬ها‭ ‬بالغ‭ ‬بر‭ ‬200‭ ‬متر‭ ‬تخمین‭ ‬زده‭ ‬می‭ ‬شود‭. ‬زون‭ ‬کانه‭ ‬دار‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬گمانه‭ ‬ضخامت‭ ‬256‭ ‬متر‭ ‬دارد،‭ ‬عمق‭ ‬زون‭ ‬کانه‭ ‬دار‭ ‬از‭ ‬314‭ ‬تا‭ ‬600‭ ‬متری‭ ‬از‭ ‬سطح‭ ‬زمین‭ ‬است‭. ‬

حفاری‭ ‬های‭ ‬تکمیلی‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬آنومالی‭ ‬هم‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬انجام‭ ‬است‭. ‬همچنین‭ ‬در‭ ‬آنومالی‭ ‬B4‭ ‬محدوده‭ ‬ای‭ ‬3‭ ‬هزار‭ ‬و‭ ‬724‭ ‬متری‭ ‬حفاری‭ ‬در‭ ‬قالب‭ ‬نه‭ ‬گمانه‭ ‬انجام‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬ضخامت‭ ‬متوسط‭ ‬زون‭ ‬کانه‭ ‬دار‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬آنومالی‭ ‬65‭ ‬متر‭ ‬است‭.  ‬همچنین‭ ‬زون‭ ‬کانه‭ ‬دار‭ ‬در‭ ‬عمق‭ ‬100‭ ‬متری‭ ‬از‭ ‬سطح‭ ‬زمین‭ ‬قرار‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬حفاری‭ ‬های‭ ‬تکمیلی‭ ‬جهت‭ ‬تعیین‭ ‬هندسه‭ ‬دقیق‭ ‬زون‭ ‬کانه‭ ‬دار‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬انجام‭ ‬است‭.‬

وی‭ ‬در‭ ‬پایان‭ ‬گفت‭: ‬موارد‭ ‬یاد‭ ‬شده‭ ‬تنها‭ ‬بخشی‭ ‬از‭ ‬اقدامات‭ ‬شرکت‭ ‬گل‭ ‬گهر‭ ‬در‭ ‬زمینه‭ ‬اکتشاف‭ ‬را‭ ‬نشان‭ ‬می‭ ‬دهد‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬تکمیل‭ ‬اطلاعات‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬زمینه‭ ‬به‭ ‬زودی‭ ‬خبرهای‭ ‬خوبی‭ ‬خواهد‭ ‬رسید‭ ‬و‭ ‬ذخائر‭ ‬سنگ‭ ‬آهن‭ ‬ایران‭ ‬به‭ ‬میزان‭ ‬قابل‭ ‬توجهی‭ ‬افزایش‭ ‬خواهد‭ ‬داشت‭.‬

لینک مطلب: http://eghtesadkerman.ir/News/item/445