• سه شنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۹ -
  • 07/04/2020

تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

مدیرعامل شرکت مس،محورهای اصلی نمایشگاه آیمارک را تشریح کرد
دکتر «اردشیر سعدمحمدی» در خصوص حضور صنایع بزرگ معدنی ایران در ششمین کنفرانس و نمایشگاه آیمارک گفت: حضور صنایع معدنی ایران در این نمایشگاه که اکثر شرکت‌های بزرگ معدنی دنیا در آن حضور دارند، فرصت خوبی برای شناساندن توانمندی‌های معدنی ایران به دنیا است.