• دوشنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۸ -
  • 18/11/2019

تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

در مجمع عمومی اتاق مشترک ایران و عمان مطرح شد؛
مجمع عمومی عادی سالیانه اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان با حضور سفیر عمان در ایران، نایب رئیس پارلمان بخش خصوصی کشور و اعضای این اتاق مشترک برگزار شد.