• یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸ -
  • 26/05/2019

تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

جابجایی معاونان به روایت شهردار ؛
معاون مالی شهرداری کرمان تغییر کرد.