• سه شنبه ۶ فروردین ۱۳۹۸ -
  • 26/03/2019

تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

جابجایی معاونان به روایت شهردار ؛
معاون مالی شهرداری کرمان تغییر کرد.