• یکشنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۸ -
  • 18/08/2019

تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

مدیرعامل شرکت مس در جلسه تولید مجتمع مس شهربابک خبر داد
جلسه تولید مجتمع مس شهربابک با هدف بررسی تولید این مجتمع تا نیمه تیرماه سال جاری با حضور دکتر «اردشیر سعد محمدی» در محل این مجتمع برگزار شد.