• چهارشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۸ -
  • 19/02/2020

تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

چشم انداز «بازآفرینی شهری»در گفت و گو با رئیس هیات مدیره انجمن انبوه سازان کرمان
در طرح «بازآفرینی شهری» نسخه پیچیده شده از سوی دولت، نه تنها امیدواری تازه ای را برای ایجاد تحرک وتحول تازه ای رقم نزده که پیش بینی می شود به نتیجه مطلوبی هم در عمل دست نیابد. در این شرایط «اقتصاد کرمان» برای تبیین آنچه در این طرح آمده و چشم اندازی که پیش روی آن قرار دارد،با مهندس نیما ابراهیمی رئیس هیات مدیره انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان استان کرمان به نمایندگی از بخش خصوصی فعال در این عرصه، گفت و گو کرده است: