• سه شنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۹ -
  • 07/04/2020

تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

با حضور روسای سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها؛
جلسه بررسی و تبیین ابعاد اصلاح ساختار بودجه در بخش استانی به ریاست دکتر قاسم رمضان‌پور نرگسی معاون مجلس و توسعه منطقه‌ای سازمان برنامه و بودجه کشورو با حضور روسای سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها در محل این سازمان برگزار شد.