• سه شنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۹ -
  • 11/08/2020

تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

توسعه اقتصادی / تحلیل3
«جایگاه اول اقتصادی ، علمی و فناوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی با تاکید بر جنبش نرم افزاری و تولید علم ،رشد پرشتاب اقتصادی، ارتقاء نسبی سطح درآمد، برخورداری از امنیت غذایی، تامین اجتماعی، فرصت‌های برابر، توزیع مناسب درآمد بهره‌مندی از امنیت اجتماعی و ...» تعدادی از کلمات کلیدی و ارزشمند تاکید شده در سند چشم انداز 20 ساله کشور در افق ۱۴۰۴ شمسی است. در این نوشته نگارنده سعی دارد نشان دهد آیا شتاب
پرونده بهره‌وری / 1
اقتصاد کرمان: امروزه دستیابی به رشد اقتصادی از طریق ارتقای بهره‌وری از مهمترین اهداف اقتصادی کشورها به شمار می‌رود. مصادیق بهره‌وری به‌طور صریح و ضمنی در برنامه‌های توسعه اقتصادی هر کشوری که خواستار توسعه پایدار است، مدنظر قرار می‌گیرد. از آنجا که منابع یک کشور عموماً محدود است، افزایش بهره‌وری به عنوان یک ضرورت اساسی برای ارتقای استاندارد زندگی یک ملت، اهمیت پیدا می‌کند.
پرونده بهره‌وری/ 3
مجید نعمت‌الهی: استدلال اصلی در ارتباط با نرخ رشد اقتصادی استان در برنامه ششم همان بالا گرفتن دست برای تحقق عدد قابل توجه‌تری از رشد در اقتصاد استان است اما شمار آنها که رشد در نظر گرفته شده از محل سرمایه‌گذاری جدید و بهره‌وری را سنگ بزرگی می‌دانند، که نشانه نزدن است،کم نیستند. بماند که در نظر شماری از مدیران و صاحب‌نظران اقتصادی پرونده رشد در نظر گرفته شده از محل بهره‌وری در استان از همین حالا بسته هست.به هر روی از مجموع 5/8 درصد رشد هدف گذاری شده در برنامه ششم توسعه برای کرمان 7/5 درصد آن با جذب سرمایه جدید باید محقق شود و 8/2 درصد از محل بهره‌وری. اینکه با چه شرایطی در استان از نظر بهره‌وری روبروییم و چه موانعی پیش روی کامیابی در این بخش است را در تحلیل سید مهدی طبیب‌زاده رییس اتاق بازرگانی کرمان بخوانید که در گفت و گو با «اقتصاد کرمان» اصطلاحا آب پاکی را روی دست سیاستگذاران استانی ریخته است:
پرونده بهره‌وری/2
جعفر رودری: بر اساس آخرین محاسبات مربوط به حساب‌های منطقه‌ای استان و برآوردهای کارشناسی، تولید ناخالص داخلی(GDPR) استان حدود ۱۴ میلیارد دلار است. که با توجه به سهم جمعیتی استان تولید سرانه استان حدود ۹۰ درصد تولید سرانه ملی است. این در حالی است که نرخ رشد دهه اخیر استان نسبت به متوسط ملی به مراتب بالاتر بوده است (طی سال‌های 1394-۱۳۸۴، رشد اقتصادی استان نسبت به متوسط ملی در سطح بالاتری قرار دارد)، به عبارت دیگرطی دهه اخیر شکاف موجود بین تولید سرانه استان با کشور کاسته شده است.