• سه شنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۸ -
  • 10/12/2019

تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

برای جلوگیری از افزایش هزینه‌های مالی؛
هیات مدیره این شرکت تولید برق پیشنهاد افزایش سرمایه داد.