• دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸ -
  • 22/07/2019

تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

پرونده بهره‌وری/ 4
تحلیلی بر شاخص های توسعه اقتصادی استان کرمان طی برنامه ششم
پرونده بهره‌وری/ 5
کالبدشکافی بایدها و نبایدها؛
پرونده بهره‌وری / 7
‎سال‌هاست که ادبیات توسعه در قیاس با نگاه کمی گرایی اقتصادی، تغییرات زیاد و متفاوتی داشته است. از زمان پیدایش توسعه در ایران، یعنی از زمان عباس میرزا، سیر تحول این مفهوم آغاز شد و با گذر از مفاهیمی چون تجدد، پیشرفت، آبادانی، عمران و حتی مدرنیته در سال‌های بعد از انقلاب تحت عنوان توسعه به معنای Development امروز مطرح شد.
رئیس مجمع نمایندگان کرمان خبر داد:
رئیس مجمع نمایندگان استان کرمان با اشاره به اینکه در اکثر بخش ها، شاخص های توسعه در کشور در سطح بسیار بالایی است گفت: در توسعه و مشارکت سیاسی نیز در کشور دستاوردهای بزرگی را کسب کرده ایم.