• دوشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۸ -
  • 09/12/2019

تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

مجری طرح تیتانیوم کهنوج،مطرح کرد
بزرگ‌ترین ذخیره تیتانیوم ایران در کهنوج قرار دارد. این معدن دارای حدود 400 میلیون تن ذخیره احتمالی و همچنین بیش از 160 میلیون تن ذخیره اثبات شده، است.این در حالی است که منطقه­ جنوب کرمان در شمار مناطق توسعه نیافته ایران قرار دارد و با مشکلات عدیده­‌ای از لحاظ معیشتی مواجه است