• دوشنبه ۱۸ فروردین ۱۳۹۹ -
  • 06/04/2020

تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

از طریق سایت دیوار؛
احتمالا برای یک بار هم که شده در خیابان با بیلبوردهای سایت دیوار برخورد کرده‌اید:« مرجع خرید و فروش دست دوم.» در سال ۱۳۹۲ چند کارآفرین ایرانی بر آن شدند تا وبسایتی راه‌اندازی کنند که در آن افراد بتوانند محصولات خود را به صورت اینترنتی خرید و فروش کنند.