• چهارشنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۸ -
  • 13/11/2019

تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

اقدامات اساسی شرکت ملی صنایع مس ایران در حوزه محیط زیست؛
شرکت ملی صنایع مس ایران با توجه به معادن مختلفی که در مناطق مختلف ایران دارد در حوزه محیط‌زیست نیز به همان نسبت اقدامات اساسی انجام داده است.