• سه شنبه ۱ بهمن ۱۳۹۸ -
  • 21/01/2020

تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

چرا بهره برداری از خطوط ریلی را به بخش خصوصی واگذار نمی کنند؟
گفت و گو با رییس کارگروه ریلی کمیسیون حمل و نقل اتاق بازرگانی ایران و رییس کمیسیون امور زیربنایی اتاق کرمان
تحلیلی از رییس کمیسیون امور زیربنایی و سرمایه گذاری اتاق کرمان
پورابراهیمی خبر داد:
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس گفت: بالغ بر 30 میلیارد تومان اعتبار در حوزه زیرساخت های راه برای شهرستان های کرمان و راور توافق شده که بخشی هزینه شده و بخشی هم براساس توافق صورت گرفته عملیاتی می شود.