• دوشنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۹ -
  • 30/11/2020

تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

در نشستی با حضور رئیس اتاق کرمان و رییس سازمان صمت استان،انجام شد
در نشستی با حضور رئیس اتاق کرمان، جلیل کاربخش نایب رئیس اتاق کرمان،رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و معاونان وی و معاون گمرکات استان، مشکلات برخی صادرکنندگان استان که موفق به رفع تعهد ارزی نشده بودند، بررسی شد.