• سه شنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۹ -
  • 07/04/2020

تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

توسعه اقتصادی / تحلیل5
واژه «سرمایه اجتماعی» ترکیبی است از دو کلمه در دو شاخـه علم، که یکی با نگرش اقتصادی بدان می‌نگرد و دیگری با منش جامعه شناسانه چرا که سرمایه‌اش مارا به یاد ارزش‌ها می‌اندازد و صندوق‌های ذخیره‌سازی و دیگری بر طبل اجتماعی بودنش می‌کوبد و بر ضرورت باورنکردنی‌اش و چون در دیارِ بِکرِ ما علوم با هم چندان آشنا به سخن و مشایعت نیستند بُردار دستاوردشان گلاویز جدایی می‌شود و حیران در ورطه فراموشی.
رتبه سرمایه اجتماعی در سراسر کشور محاسبه شد
یکی از مولفه‌های مهم سرمایه اجتماعی که تاثیر زیادی در کسب‌وکار و فعالیت اقتصادی دارد، «اطمینان به قول و قرار در محیط تجاری» است. این مولفه یکی از عوامل مثبت برای سرمایه اجتماعی محسوب می‌شود. در این مولفه استان‌های کرمان، مازندران و سیستان و بلوچستان بیشترین امتیاز را کسب کرده‌اند.