• دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸ -
  • 22/07/2019

تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

جایگزینان معصوم زاده،بهرامی و ایرانمنش به شورا می پیوندند؛
همه چیز از ماجرای استعفای ماه بانو معصوم زاده شروع شد که در نهایت و با اصرار وی بر استعفا،«احمد حسن زاده » جایگزین او شد اما در نشست معارفه این عضو جدید شورا،علی بهرامی و زهرا ایرانمنش هم ساز استعفا کوک کردند و دلیل خود را نام نویسی برای انتخابات مجلس عنوان کردند.
در رای گیری علنی،صورت گرفت
در نشست عمومی شورای شهر کرمان با حضور 10 نفر از اعضای شورای شهر کرمان، استعفای خانم معصوم زاده به رای گذاشته شد که 9 رای موافق و یک رای مخالف آورد.
شوک به شورای شهر کرمان؛
ماه بانو معصوم زاده از عضویت در شورای شهر کرمان استعفا کرد.