• دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸ -
  • 22/07/2019

تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

استعفا از هیات رییسه اتاق اصناف کرمان؛
عضو علی البدل شورای شهر کرمان گفت: صبح امروز 15 تیرماه برای حضور در شورای شهر کرمان در فرمانداری سوگند یاد کرده و فرمانداری نامه ای را در همین راستا به شورای شهر کرمان فرستاده است.
تاکید محمد فرشاد؛رییس شورای شهر ؛
با توجه به اینکه استعفا یکی از اعضای شورا نیز جزء مصوبات شورا به‌حساب می‌آید لذا اعضای شورا از دلایل ارایه شده توسط خانم معصوم‌زاده اقناع نشده و با آن مخالفت کردند و عدم استقبال اعضای شورای شهر از این استعفاء نیز دلیل بر جناحی نبودن این شورا است.