• چهارشنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۸ -
  • 13/11/2019

تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

در نود و پنجمین نشست عمومی شورای پنجم؛
بر اساس رای گیری در نشست عمومی شورای شهر کرمان، احمد حسن زاده با 8 رای، چناریان با 7 رای و خدادادی با 6رای، به عنوان سه عضو هیات امنای مرکز پژوهش های شورای شهر کرمان انتخاب شدند.
استعفا از هیات رییسه اتاق اصناف کرمان؛
عضو علی البدل شورای شهر کرمان گفت: صبح امروز 15 تیرماه برای حضور در شورای شهر کرمان در فرمانداری سوگند یاد کرده و فرمانداری نامه ای را در همین راستا به شورای شهر کرمان فرستاده است.
تاکید محمد فرشاد؛رییس شورای شهر ؛
با توجه به اینکه استعفا یکی از اعضای شورا نیز جزء مصوبات شورا به‌حساب می‌آید لذا اعضای شورا از دلایل ارایه شده توسط خانم معصوم‌زاده اقناع نشده و با آن مخالفت کردند و عدم استقبال اعضای شورای شهر از این استعفاء نیز دلیل بر جناحی نبودن این شورا است.