• شنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۸ -
  • 19/10/2019

تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

رئیس اتاق کرمان:
رئیس اتاق کرمان گفت: با توجه به اینکه فعالیت های حوزه مسئولیت های اجتماعی گسترده است باید اولویت های آن مشخص و برای اجرای آن برنامه ریزی شود.
رییس اتاق کرمان خبر داد
رئیس اتاق کرمان گفت: این مجموعه اکوسیستم سهولت تجارت با افغانستان را طراحی می کند و مسئولیت رفع بنیادی موانع و مشکلات پیش روی توسعه تجاری دو طرف را بر عهده گرفته است.
رییس اتاق بازرگانی کرمان مطرح کرد
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان گفت: معتقدیم اقتصاد استان کرمان مبتنی بر دانش نیست و به همین دلیل صادرات مواد خام را شاهد هستیم و ارزش افزوده نداریم.
آغاز معرفی کاندیداهای دوره نهم انتخابات اتاق بازرگانی کرمان
در «اتاق کرمان» بررسی شد
رئیس اتاق کرمان همزمان با روز صنعت و معدن، تشریح کرد
اقتصاد‭ ‬کرمان‭: ‬این‭ ‬سوال‭ ‬همیشه‭ ‬مطرح‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬آیا‭ ‬درمان‭ ‬یک‭ ‬درد‭ ‬و‭ ‬رفع‭ ‬یک‭ ‬معضل،‭ ‬بدون‭ ‬پذیرش‭ ‬آن‭ ‬و‭ ‬آگاهی‭ ‬کامل‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬ابعاد‭ ‬آن،‭ ‬ممکن‭ ‬است؟؛‭ ‬پرسشی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬همه‭ ‬زمینه‭ ‬ها‭ ‬مصداق‭ ‬می‭ ‬یابد‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬بخش‭ ‬صنعت‭ ‬و‭ ‬معدن‭ ‬و‭ ‬چالش‭ ‬هایی‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬آن‭ ‬روبروست‭. ‬می‭ ‬توانیم‭ ‬نقاط‭ ‬قوت‭ ‬بخش‭ ‬صنعت‭ ‬و‭ ‬معدن‭ ‬استان‭ ‬را‭ ‬مطرح‭ ‬کنیم‭ ‬اما‭ ‬چشم‭ ‬بر‭ ‬مسایل‭ ‬و‭ ‬موانع‭ ‬پیش‭ ‬روی‭ ‬آن‭ ‬نبندیم‭ ‬و‭ ‬می‭ ‬توانیم‭ ‬بگوییم‭ ‬همه‭ ‬چیز‭ ‬خوب‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬مشکلی‭ ‬برای‭ ‬طرح‭ ‬و‭ ‬پیگیری‭ ‬وجود‭ ‬ندارد‭. ‬کدام‭ ‬یک‭ ‬کارگشاتر‭ ‬است؟‭ ‬با‭ ‬سید‭ ‬مهدی‭ ‬طبیب‭ ‬زاده‭ ‬رییس‭ ‬اتاق‭ ‬کرمان‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬واقعیت‭ ‬هایی‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬صنعت‭ ‬استان‭ ‬گفت‭ ‬و‭ ‬گو‭ ‬کرده‭ ‬ایم‭ ‬که‭ ‬اگر‭ ‬مورد‭ ‬توجه‭ ‬قرار‭ ‬گیرند،‭ ‬به‭ ‬دستاوردهای‭ ‬بیشتری‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬بخش‭ ‬خواهیم‭ ‬رسید‭:‬
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان، تاکید کرد
اقتصاد کرمان: رییس اتاق بازرگانی وقتی در آستانه برگزاری ششمین نمایشگاه معدن با وی گفت و گو کردیم با صراحت همیشگی از شرایطی گفت که در صورت فراهم شدن می تواند اقتصاد کرمان را متحول کند و توسعه استان را شتاب ببخشد. سید مهدی طبیب زاده تصریح کرد: زمان، زمان رقم خوردن نهضت فن آورانه در معادن استان است. در گفت و گو با رییس اتاق کرمان به قوت و ضعف برگزاری نمایشگاه معدن هم پرداخته ایم:
واکاوی عملکرد پارلمان بخش خصوصی کرمان در گفت و گوی تفصیلی «اقتصاد کرمان» با سیدمهدی طبیب زاده
اقتصاد کرمان:از 1287هجری شمسی که اتاق کرمان با نام اولیه «مجلس تجارت» پا گرفت تا اسفند 1397 که انتخابات دوره نهم اتاق برگزار می شود راه دور و دراز و پر فراز و نشیبی طی شده است.