• دوشنبه ۶ بهمن ۱۳۹۹ -
  • 25/01/2021

تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

بعد از خسارت سنگین سرمازدگی،
امسال با همه سال ها فرق دارد و هر کس نداند ما نیک می دانیم که جوانان و کشاورزان با چه مشقتی بذر، کود و پلاستیک را با قیمت های گزاف خریداری کردند. همه سختی های کشت را پشت سر گذاشتند به امید اینکه با فروش محصولات کشاورزی شان چندر غازی را برای فصل جدید زندگیشان پس انداز کنند. اما اکنون نه تنها همه زحمات آنها با طوفان شن روز گذشته به باد رفت بلکه علاوه بر اینکه نانی عایدشان نشد، بدهکار هم شدند و به قول خودشان زخم دلشان تازه شد و شرمندگیشان پیش طلبکاران و خانواده شان شروع دوباره ای از سر گرفت...
با حضور استاندار کرمان انجام شد
با حضور استاندار کرمان، پیش نویس قرارداد خرید محصولات کشاورزی در استان مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت.