• دوشنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۹ -
  • 30/11/2020

تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

در نشستی با حضور رئیس اتاق کرمان و رییس سازمان صمت استان،انجام شد
در نشستی با حضور رئیس اتاق کرمان، جلیل کاربخش نایب رئیس اتاق کرمان،رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و معاونان وی و معاون گمرکات استان، مشکلات برخی صادرکنندگان استان که موفق به رفع تعهد ارزی نشده بودند، بررسی شد.
یادداشت؛
این روزها صادرکنندگان ایرانی به طور همزمان در چند جبهه می جنگند، از یک سو درحال نبرد با تحریم هایی هستند که هر روز حلقه آن تنگ تر می شود و از سوی دیگر باید براساس مقرراتی که در داخل و بدون توجه به شرایط موجود تصویب می شود، گام بردارند...