• دوشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۸ -
  • 09/12/2019

تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

در گفتگو با محسن ضرابی رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان مطرح شد
اقتصاد کرمان :ر دهه های اخیر ، در میان کشورهای منطقه ،عمان ، همواره بعنوان کشوری فارغ از دسته بندی ها و بلوک بندی های منطقه ای، بیش از هر بازیگری در خلیج فارس، توانسته است نقش برقرار کننده توازن در منطقه را ایفا کند . سیاست های مدبرانه این کشور، نه تنها ثبات را برای عمان به ارمغان آورده بلکه موجب افزایش همکاری های دو جانبه این کشور با سایر کشورهای منطقه در عرصه های مختلف گردیده است.