• پنج شنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۸ -
  • 22/08/2019

تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

طی احکامی از سوی استاندار کرمان؛
استاندار کرمان با صدور احکامی جداگانه، سرپرستان فرمانداری های شهرستان های جیرفت، عنبرآباد و رودبار جنوب منصوب شدند.