• یکشنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۹ -
  • 07/03/2021

تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس،مطرح کرد
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس خواستار اجرای ماده ۲۳۴ برای رسیدگی به استنکاف رئیس‌جمهور از معرفی وزیر پیشنهادی صمت شد.
رییس مجلس شورای اسلامی:
رییس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد که با مکاتبات انجام شده بین دولت و مجلس تا پایان این هفته تکلیف تصدی وزارت صمت مشخص خواهد شد و دولت وزیر پیشنهادی خود را به مجلس شورای اسلامی معرفی خواهد کرد.