• شنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۹ -
  • 30/05/2020

تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

همراه با گفت و گو پیرامون مسایل اولویت دار اقتصادی استان کرمان؛صورت گرفت
امروز منتخبان نهمین دوره انتخابات هیات نمایندگان اتاق بازرگانی کرمان با دکتر فدایی استاندار ،دیدار و در مورد مسایل اولویت دار اقتصادی استان گفتگو کردند .