• دوشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۹ -
  • 25/05/2020

تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

انتخابات هیات رئیسه کمیسیون ‌های تخصصی دوره نهم اتاق ایران برگزار شد
انتخابات هیات رئیسه کمیسیون ‌های تخصصی دوره نهم اتاق ایران برگزار و یک رئیس و سه نایب رئیس سهم هیات نمایندگان اتاق کرمان در این کمیسیون ها شد.