• سه شنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۹ -
  • 07/04/2020

تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

در چهارمین نمایشگاه حمل و نقل صورت گرفت؛
محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی در چهارمین نمایشگاه حمل و نقل، لجستیک و صنایع وابسته با حضور در غرفه گروه صنعتی بارز در این نمایشگاه لوح سپاسی را به پاس قدردانی از گروه به علی­ اکبر مشرفی، مدیرعامل گروه صنعتی بارز اهدا کرد.