• دوشنبه ۳ آذر ۱۳۹۹ -
  • 23/11/2020

تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

پایان گمانه زنی ها در مورد مدیریت شرکت گهرزمین؛
در جلسه ای که از سوی هیئت مدیره گهرزمین برگزار شد،دکتر وحید میرزایی نایب رییس هیات مدیره این شرکت به عنوان مدیرعامل جدید شرکت سنگ آهن گهرزمین منصوب شد.