• یکشنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۹ -
  • 07/03/2021

تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

استاندار کرمان در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان:
استاندار کرمان ایجاد چرخه اشتغال را هدف مورد انتظار از فعالیت معین‌های اقتصادی در مناطق مختلف استان عنوان کرد.دکتر علی زینی‌وند صبح امروز در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان کرمان با دستور کار ارزیابی عملکرد معین‌های‌ اقتصادی مناطق سیریز شهرستان زرند (شرکت جهاد نصر) و دهبکری شهرستان بم (مجتمع معدنی سرب و روی خان خاتون) عنوان کرد: گزارش‌های رسیده از برخی معین‌ها حاکی از کاهش اشتیاق اولیه حضور آنها در مناطق است.