• دوشنبه ۶ بهمن ۱۳۹۹ -
  • 25/01/2021

تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

غلامرضا آگاه؛بنیانگذار صنعت پسته ایران
مرحوم غلامرضا آگاه اصالتی یزدی داشت که در مشهد به دنیا آمد و در کرمان سکنی گزید. او نسبت فامیلی با مرحوم حاج محمدتقی برخوردار داشت. غلامرضا آگاه را از این جهت پدر پسته ایران می‌دانند که این محصول را صنعتی کرد. او با سرمایه‌گذاری اهالی متمول یزد، باغ‌های زیادی در رفسنجان به بار نشاند.