• سه شنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۹ -
  • 07/04/2020

تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

بر اساس اعلام دفتر توسعه کارآفرینی وزارت تعاون؛
ثبت نام شرکت در جشنواره کارآفرینان برتر استان کرمان آغاز شد.